FREMTIDENS ARBEJDSFORM

Aumento Advokatfirma er en moderne hybrid mellem det klassiske partnerskab og det klassiske kontorfællesskab

Fordelene ved det klassiske partnerskab er blandt andet muligheden for at stille op som et hold fra en fælles platform, muligheden for faglig sparring og muligheden for at praktiske driftsopgaver henlægges til en egentlig administration.

Ulemperne kan være uenighed om fordelingen af udgifter og indtægter og om forventningerne til den enkeltes indsats.

Fordelene ved det klassiske kontorfællesskab er blandt andet friheden for den enkelte advokat til at vælge sin arbejdstid og form.

Ulemperne kan være, at det kan være svært at fordele ansvaret for fremdriften, da deltagerne kan have forskellige prioriteter.

Bedste af begge verdener

Aumento har taget det bedste af begge verdener og har skabt fremtidens arbejdsform for advokater, der gerne vil drive forretning fra en seriøs platform, som vil være en del af et stærkt fagligt og socialt fællesskab, men uden at være bundet af tid, sted og andre debiteringskrav end dem man selv sætter.

Man kan – populært sagt - arbejde halv tid eller dobbelttid, så længe man leverer et solidt fagligt produkt.

Vi tror på, at samspillet og hverdagen mellem kollegaer, der har et fagligt og et socialt fællesskab, men ikke et økonomisk fællesskab, er det allerbedste.

Samtidig tror vi på vigtigheden af præsentable og moderne fysiske og virtuelle rammer med et højt serviceniveau. For det første skal springet fra partner eller ansat til selvstændig ikke betyde et skridt ned af nogen stiger, og for det andet er det vigtigt, at praktisk og administrativt bøvl ikke tager tid og fokus fra advokatressourcen.

Teknologisk forspring

Endelig tror vi på vigtigheden af et teknologisk forspring, og at alt hvad der lyder lovende af nye ting inden for legal tech skal testes og stilles til rådighed i huset, hvor det giver mening.

Komplet advokatplatform

Vi tilbyder en komplet advokatplatform i konstant fremdrift centralt i København med de bedste fysiske og virtuelle rammer for en moderne advokatvirksomhed.

  • Aumento Office - eget kontor
  • Aumento Desk - skrivebord i åbent kontor
  • Aumento Flex – uspecificeret bord i begrænset omfang

Interesseret?

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, kan du skrive til direktør Pernille Fredskild på pft@aumento.dk eller telefon 2310 1900. Fortrolighed er en selvfølge.

Ydelsesliste